Marknadsföring

Hur får man fler följare på Instagram?

Vi är många som är inne på Instagram varje dag. Vi scrollar, gillar, kommenterar och inspireras av varandra. Har du ett företagskonto? Där du vill synas med ditt varumärke då måste du veta varför ditt konto är värt att följa.
Få fler följare på Instagram
För att personer ska vilja följa dig måste du tänka såhär:
  • De vill följa mig för att jag ständigt delar med mig av ny kunskap inom min bransch, jag delar med mig på ett personligt och unikt sätt
  • Jag utbildar och delar med mig av relevant innehåll som väcker känslor eller engagemang
  • Jag är aktiv och syns på mitt egna och mina följares flöden
  • Jag är spännande att följa eftersom jag är bra på att engagera mig tillbaka, jag svarar svarar på DM, kommentarer och jag lämnar värdefulla kommentarer hos de jag följer
  • Jag använder stories och postar det jag tycker är kul och viktigt
”Varför är ditt instagram-konto värt att följa? Skulle du själv bli intresserad av att följa ditt konto?”

Lyckas på Instagram genom att sätta upp mål

För att lyckas på Instagram behöver du veta vad du vill uppnå. Det kan vara att öka varumärkeskännedomen, driva trafik till hemsidan, eller få fler prenumeranter på nyhetsbrevet.

För att lyckas måste du ha ett specifikt mål som är mätbart – ett SMART-mål.
 
Såhär kan du sätta upp SMART-mål på Instagram:
• S – Målet ska vara Specifikt.
• M– Mätbart hur ska det mätas?
• A– Det ska vara Möjligt att Uppnå
• R– Realistiskt att uppnå (tid och tillgångar)
• T – Tidsmässigt när förväntas du nå målet

🗝Så här sätter du upp SMART-mål på exempelvis Instagram:

 
• Specifikt – Få varumärket att synas bättre på Instagram inom 5 mils radie.
• Mätbart– Få större räckvidd på varje inlägg i genomsnitt 500 personer, Öka antalet följare med 15%. Öka antalet klick till hemsidan med 20%.
• Achievable (är det uppnåbart) – Ja!
• Realistiskt– Marknadsför varje inlägg med 100kr, till alla inom som har intresse bakning med en radie på 5 mil.
• Tidsmässigt – 3 månader att uppnå målet

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *